Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer för avfall som resurs

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att utifrån kunskap om människans beteende och drivkraft utveckla koncept för systemlösningar med fokus på avfall som värdefull resurs. Projektet syftar till att skapa innovationer som ändrar fokus från avfallshantering till hantering av värdeskapande resurser redan i insamlingsledet. Behovet och en potential i nya tjänster som stödjer avfallssystemet för ett bättre resursutnyttjande har bekräftats. Möjligheter har identifierats både hos hushållen och hos de intressenter som stödjer avfallshanteringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utifrån omvärldsanalys och förberedande intervjuer har vi kunnat identifiera problem och stoppklossar för utveckling som vi sedan tillsammans på workshops har vänt till möjligheter för nytänkande lösningar. Människans beteende och drivkraft behöver dock studeras vidare för att kunna utforma innovativa insamlingstjänster som på ett nytt sätt beaktar hela kedjan från produkt till att nyttja avfall som resurs i form av återbruk eller återvinning. Konceptualisering och tjänsteutveckling planeras inom ramen för ett samverkansprojekt.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi arbetat med design som arbetsmetod för att därigenom se bortom nuvarande lösningar och betrakta problemet ur ett holistiskt perspektiv och med användaren i fokus. Under initieringsprojektet genomfördes 11 intervjuer, 2 workshops samt en rad möten i projektgruppen samt möten med relevanta aktörer i och utanför projektet. Genom dessa aktiviteter har vi studerat de utmaningar som finns i insamlingssystemet utifrån olika perspektiv (individens, producentens samt återvinnarens).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00779

Statistik för sidan