Innovation in Action 2011 by Innovation Pioneers

Diarienummer
Koordinator Innovation Pioneers IP International AB - Innovation Pioneers IPI AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

De preliminära undersökningsresultatet visar att deltagarna uppnådde lärande i snitt i mer än 3 av 4 workshops. Detta lärande omsätts nu i form av utveckling för att öka innovationsförmågan i respektive företag. Samtliga tillfrågade knöt nya kontakter. Flera har anmält att möten mellan parter satts upp för att diskutera och initiera samverkan kring konkreta innovationsprojekt. Partners upplevde att de involverades på att värdeskapande sätt, som genererar affärsmöjligheter.

Resultat och förväntade effekter

En levande, lärande och lösningsorienterad dialog mellan innovationsutövare i näringslivet, vilken leder till att hinder för innovation kan övervinnas. ökat antal medlemmar i nätverket samt aktivitet på nätverkets forum. Ett öppet delande av kunskap, erfarenheter, verktyg och metoder som leder till avancemang i input såväl som output i innovationsprocessen. Samverkansprojekt i olika former mellan symposiets deltagare främst och andra aktörer därefter.

Upplägg och genomförande

Själva symposiet utgjordes av ett tvådagars event, under vilket 10 stycken halvdagsworkshops drevs, Vardera vid två tillfällen. Workshopparna faciliterades av erfarna innovationspraktiker från medlemsbolagen. Partners involveras i största utsträckning genom kunskapsdelande under workshopparna. Symposiets före-under-efter perspektiv med cases och fortsatt dialog efter avslutat event är mycket uppskattat. även workshopledarna har fått ökade insikter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.