Innovation in Action 2011 by Innovation Pioneers

Reference number 2011-02088
Coordinator Innovation Pioneers IP International AB - Innovation Pioneers IPI AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration July 2011 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

De preliminära undersökningsresultatet visar att deltagarna uppnådde lärande i snitt i mer än 3 av 4 workshops. Detta lärande omsätts nu i form av utveckling för att öka innovationsförmågan i respektive företag. Samtliga tillfrågade knöt nya kontakter. Flera har anmält att möten mellan parter satts upp för att diskutera och initiera samverkan kring konkreta innovationsprojekt. Partners upplevde att de involverades på att värdeskapande sätt, som genererar affärsmöjligheter.

Results and expected effects

En levande, lärande och lösningsorienterad dialog mellan innovationsutövare i näringslivet, vilken leder till att hinder för innovation kan övervinnas. ökat antal medlemmar i nätverket samt aktivitet på nätverkets forum. Ett öppet delande av kunskap, erfarenheter, verktyg och metoder som leder till avancemang i input såväl som output i innovationsprocessen. Samverkansprojekt i olika former mellan symposiets deltagare främst och andra aktörer därefter.

Approach and implementation

Själva symposiet utgjordes av ett tvådagars event, under vilket 10 stycken halvdagsworkshops drevs, Vardera vid två tillfällen. Workshopparna faciliterades av erfarna innovationspraktiker från medlemsbolagen. Partners involveras i största utsträckning genom kunskapsdelande under workshopparna. Symposiets före-under-efter perspektiv med cases och fortsatt dialog efter avslutat event är mycket uppskattat. även workshopledarna har fått ökade insikter.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.