Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation i Mediebranschen

Diarienummer
Koordinator Sveriges Television Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att samla så många mediechefer som möjligt för att dela kunskap om innovation, peka på möjliga inriktningar och engagera till ytterligare innovation. Det stora deltagandet samt verkshöjden på talarna och innehållet i föredragen borgade för en total måluppfyllese.

Långsiktiga effekter som förväntas

Seminariet var ett första i sitt slag där mediechefer från de flesta större mediekoncerna Bonnier, Schibsted, Mittmedia, NTM, Sveriges samlade tidskrifter samt public service möttes för att diskutera svensk innovation. Flera möjliga samarbeten diskuterades i den efterföljande diskussionen och deltagarna efterfrågade ytterligare seminarier. Projektpartnern Medieledarna utlovade ytterligare seminarier på temat Innovation.

Upplägg och genomförande

Samtliga talare som tillfrågades ställde upp och delade sina erfarenheter på ett mycket generöst sätt. Seminariet var möjligt att genomföra på grund av det kontaktnät som byggts upp i andra Vinnovafinansierade projekt inom ramen för det övergripande samarbetsprojektet Framtidens Journalistik. Upplägget att knyta till sig en "key-note speaker" av högsta internationella renommé var nyckeln till det stora deltagandet. Ursprungligen var det tänkt att hålla seminariet i Vinnovas lokaler vilket hade bidragit till ytterligare en dimension.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05416

Statistik för sidan