Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation för internationella katastrofinsatser. Utveckling av hållbara produkter, tjänster och processer

Diarienummer
Koordinator ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och uppdrag är att skapa förutsättningar för att Sverige ska ha en fungerande innovationsinfrastruktur för produktframtagning till katastrofinsatser genom samarbete mellan de aktörer som verkar i landet identifierats i steg 1 plus de som tillkommit under steg 2 och 3. Önskad visionen är påbörjad för att skapa en samordnande organisation för det svenska innovationsarbetet inom denna sektor, kallad samverkansplattform, samordnad med Team Sweden för kris och katastrof. Arbetet ska omfatta berörda företag, biståndsorganisationer, Universitet, institut, myndigheter m fl

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har efter 3 genomförda workshop´s, utförlig enkät samt djupintervjuer valt att till steg 2 starta upp med en pilot inom det tematiska området W.AS.H för att testa samverkansplattformen i praktiken. Affärsmodellen för fortsatt drift och organisationstillhörighet för samverkansplattformen ska tas fram i steg 2. Efter projektet helt har avslutats är avsikten att ansvariga för samverkansplattformen arbetar vidare med andra identifierade tematiska områden. Vi ser även att innovationer som behövs inom kris och katastrofområdet även har en marknad inom andra branscher.

Upplägg och genomförande

Tre stycken workshop (ws) har genomförts med syftet att få fram hinder och möjligheter inom denna sektor. Konsortiet genomförde ws 1, Deltagande; myndigheter, biståndsorg., universitet, forskningsinstitut. Totalt 20 st. Ws 2: Genomfördes tillsammans med UD o Business Sweden; Berörda svenska företag bjöds in. Totalt 62 st. Ws 3: Genomfördes tillsammans med FN, UD och Business Sweden: Totalt 91 deltagare. Till detta bjöds alla deltagarna från både Ws 1 och 2 in samt inbjudna gäster från UNOP. Slutsatsen från alla ws var en önskad prioritet på Wash området samt genderperspektivet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04417

Statistik för sidan