Innovation Akademiska

Diarienummer 2013-01878
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Innovation Akademiska
Bidrag från Vinnova 6 750 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Testbädden Innovation Akademiska (IA) kortar tiden från idé till implementerad lösning och är inriktad på medicinteknik. IA har via referensprojekt visat att tiden kortas genom samarbeten mellan företag och sjukvården under hela utvecklingsprocessen och har också genomfört 98 samarbetsprojekt och fördjupning inom e-hälsa, invitrodiagnostik samt invasiv medicinteknik. Målet var också att etablera en permanent verksamhet vilket har uppfyllts och en affärsmodell för verksamheten finns också framtagen.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av projektet är att en fullskalig testbädd för medicinteknik är etablerad. Processer har utvecklats och verifieras i nära samarbete med testbäddens parter, företag och sjukvården. Testnoder inom diabetes, laboratoriemedicin och kommunal vård och omsorg har utvecklats och information om testbäddens tjänster har spridits aktivt. Infrastrukturen består i kompetens inom behovsidentifiering, expertutvärdering, idéhantering, avtal, tillstånd, ansökningar, biologiskt material, användbarhet, klinisk utvärdering, mini-HTA, upphandling och beslutsunderlag.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i sex arbetspaket där samtliga har genomförts i stort enligt plan. Avvikelser finns i form av resursmängden som krävs för att etablera testnoder och att referensprojekten har bytts ut jämförts de som var identifierade i projektplanen. Att utveckla testbädden via praktiska projekt har varit krävande men effektivt i och med att processer identifieras och verifieras parallellt. Aktivt och engagerat deltagande samt förtroende från och mellan alla intressenter har varit en förutsättning. Antalet betalande företag har varit större än planerat.

Externa länkar

www.akademiska.se/innovation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.