Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovate Passion Uppsala

Diarienummer
Koordinator Föreningen Birdie - Innovate Passion Uppsala
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Många unga kvinnor är passionerat intresserade av bild, film och grafisk formgivning. Dataspelsbranschen har ett stort behov av kompetens inom konst och digital produktionsteknik. Ett 70-tal unga tjejer deltog i BaeCon Uppsala 25/5. De fick lyssna till föredrag och paneldiskussioner samt rita på riplatta, 3-D-rendera/printa och skriva narrativ. Framtidens kulturyrken kan t.ex. vara karaktärsdesigner, animatör och 3D-artist. Vi föreslår fler liknande event runt om i landet, ett mentorprogram samt en ny gren i gymnasieskolans estetprogram, inriktat mot spel och konst.

Resultat och förväntade effekter

Den direkta effekten är responsen från deltagarna vid BaeCon Uppsala. Flera uttryckte hur de fått upp ögonen för en ny yrkesframtid och många lyfte också fram hur viktigt det är med förebilder. Högstadiet och gymnasiet är en viktig period då många unga fattar beslut om sin framtid, till exempel om framtida utbildning. Därför bör informationsinsatser riktas särskilt mot dessa åldersgrupper. Vi tror att det finns en god matchning mellan unga konstintresserade flickor och dataspelsbranschens behov av att rekrytera konstnärlig kompetens. Det understöds av branschens egen statistik.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samverkan mellan sju parter - Uppsala Universitet, Uppsala Kommun, Region Uppsala samt de fyra ideella föreningarna Birdie, DataTjej, Storvreta Kultur & Event samt Uppsala Makerspace. Utförandet uppdrogs åt Loth Hammar Kommunikation AB som arbetade med en styrgrupp med sex gymnasieelever. En slutsats är att det är bra när projekt av det här slaget backas upp av en bred grupp aktörer av både offentligt och ideellt slag. Det ger både förankring och genomförandekraft. Den unga styrgruppen är en framgångsfaktor då den säkrade insikt och kunskap om målgruppen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04940

Statistik för sidan