Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovate Passion-event i Skellefteå

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och Innovation
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: De deltagande unga kvinnorna ska efter genomförandet: Fått ett ökat intresse för teknik på deras villkor. Fått ökad kunskap och insikt om vad de kan åstadkomma med teknik inom deras intresseområden Projektet ska generera minst tre nya idéer utifrån unga tjejers passion Uppfyllelse: De deltagande unga tjejerna (ca 80 tjejer) har fått ökad kunskap och insikt om vad de kan åstadkomma med teknik inom sitt intresse. Huruvida projektet ökat deras intresse för teknik är svårare att säga, men de har åtminstone givits förutsättningar till ökat intresse. Minst tre idéer har genererats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Över 80 unga kvinnor med passion för hästar, sport och omsorg har fått arbeta med utmaningar de ser i sitt intresse. De har fått möta teknikexperter och lärt sig om hur teknik kan bidra till att lösa deras utmaningar. Flera ideer till produkter och tjänster har växt fram, med varierande innovationsgrad. Vi avslutade projektet i samband med den regionala UF-mässan och då presenterades cirka 15 ideer. Till detta har tjejerna också lärt sig mer om teknik och engagerats i att bygga egna lösningar, i ex makerspace.

Upplägg och genomförande

Vid första mötet med tjejerna fick de jobba med så kallad "brain writing" för att få fram problem och utmaningar kopplade till det intresse just de känner passion för. Problemen skickades ut till experter inom programmering, spelutveckling, optisk mätteknik, makerspace etc. Sedan fick tjejerna besöka teknikexperterna, dels för att lära sig mer om teknikområdet och "testa på", men också för att få inspel till möjliga lösningar av problemet. Efteråt fick tjejerna jobba vidare med de förslag till lösningar som kommit fram, välja ut vilka de ansåg ha högst potential för vidare utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04707

Statistik för sidan