Graphma Tech- 3D-printning of grafenbaserad nanokomposit för värmekontrollapplikationer

Diarienummer 2017-04183
Koordinator GraphMaTech AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att genom att konkretisera medutvecklande kundsamarbeten säkra marknadsbehovet, definiera affärsplan tydligare för att bli riskkapitalfäigt. 1. Affärsplan finansieringsfäig - en affärsplan är framtagen som har attraherat ett flertal finansiärer. Avslut förväntas ske innan sommaren. 2. Framtagning av prototyp - ja, en 3d-printad polymerbaserad kylfläns med väl fördelad grafen (Aros Graphene) är tillverkad (men ännu ej optimerad, vilket inte ingick i projektet) 3. Produktionskostnadsanalys - framtagen och kalkylerna ser marknadsmässigt rimliga ut.

Resultat och förväntade effekter

1. Affärsplan finansieringsfäig - en affärsplan är framtagen som har attraherat ett flertal finansiärer. Avslut förväntas ske innan sommaren. 2. Framtagning av prototyp - ja, en 3d-printad polymerbaserad kylfläns med väl fördelad grafen (Aros Graphene) är tillverkad (men ännu ej optimerad, vilket inte ingick i projektet) 3. Produktionskostnadsanalys - framtagen och kalkylerna ser marknadsmässigt rimliga ut.

Upplägg och genomförande

Genom medutvecklande kundsamarbeten

Externa länkar

Graphmatech AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.