Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Diarienummer
Koordinator Inkubatorn i Borås AB
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - februari 2021
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2018-2019

Syfte och mål

Syftet med Borås INKs verksamhet och projketet är att bidra till ekonomisk tillväxt genom att stötta innovativa startups att etablera sig på marknaden. Projektet har gett flera startups möjlighet att testa och utveckla sina erbjudanden och affärsmodeller på marknaden. I flera fall har företagen tagit ett steg framåt och i något fall har beslut om ny inriktning/nedläggning tagits.

Resultat och förväntade effekter

Under åren 2018-2020 har totalt 52 projekt och företag deltagit i projektet varav 14 bolag gjort positiv exit ur Borås INKs affärsutvecklingsprocess, dvs vi bedömer att de har goda möjligheter att fortsätta växa sin verksamhet, vilket vi tycker är ett gott resultat. I dagsläget är i storleksordning 30 bolag fortfarande verksamma i vår affärsutvecklingsprocess och flera av dem har goda möjligheter att göra en positiv exit.

Upplägg och genomförande

Borås INK har under projektets gång kontinuerligt antagit projekt och företag till den affärsutvecklingsprocess som används i verksamheten. Totalt har 52 projekt/företag deltagit i processen. En del har examinerats då Borås INK bedömt att de har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt på egen hand, en del har avbrutits då de inte längre uppfyller målgruppskriterierna och en del är fortsatt aktiva. Processen med arbetssätt, metoder, verktyg oich modeller har också utvecklats under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2021

Diarienummer 2017-02420

Statistik för sidan