Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Diarienummer 2017-02420
Koordinator INKUBATORN I BORÅS AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2017-01591-en

Syfte och mål

Inkubatorn i Borås skall verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.

Förväntade effekter och resultat

Vår målsättning är att varje år examinera 6 företag ur vår affärsutvecklingsprocess. Dessa företag skall ha potential att fem år senare omsätta minst 30 MSEK och ha minst 10 anställda. Företagen och dess anställda betalar skatter och sociala avgifter som ger mångfaldig avkastning på de offentliga medel som investeras i inkubatorns verksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi stöttar våra kunder med bland annat: - Kvalitetssäkrad affärsutvecklingsprocess anpassad till varje deltagare - Personlig affärsutvecklare som ger stöd 160 timmar per år - Tillgång till finansiering, inklusive eget investeringsbolag - Struktur, bolagsformalia och rutiner - Kontor inkl. kontorstjänster - Marknadsföring via Inkubatorns kommunikatör - Organisationsutveckling och rekryteringsstöd - Nätverk, särskilt inom Textil- och Modeindustrin - Specialistkompetens inom bl.a. textil, juridik, ekonomi, IP,HR, PR - Tillgång till lab och komplett textilverkstad

Externa länkar

Inkubatorn i Borås hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.