Inkubatorexcellens - utveckling Lärande Inkubationsstöd - SISP 2015

Diarienummer 2015-01492
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 20 163 469 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta utvecklingsprojektet är att utveckla den löpande lärande- och erfarenhetsutbytesdelen i nationella inkubatorprogrammet, inför det löpande programmet med stöd till inkubation som lanseras 2016. Ett delmål i projektet är också att ett utvecklat erfarenhetsutbyteskoncept liknande tidigare BIG Meetings erbjuds inkubatorerna under 2015. För att borga för projektets relevans och effektivitet inrättas en styrgrupp, med representanter från VINNOVA respektive inkubatorer.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer dels att skapa en grund för en nationell lärandeplattform för inkubatorer, dels genomföra en löpande utvecklings- och erfarenhetsutbytesverksamhet under 2015. Ett central resultat är en förankrad plan för SISPs långsiktiga del i nationella inkubatorprogrammet, dvs. verksamhets- och ledningsutveckling från 2016 och framåt. Effekten av detta projekt blir utvecklade och än mer professionella inkubatorer där löpande erfarenhetsutbyte och lärande blir en naturlig del, baserat på en gemensam generisk excellensmodell.

Planerat upplägg och genomförande

Analys av förutsättningar och möjligheter ske för att utveckla och planera ett effektivt lärande och erfarenhetsutbyte som en del av nationella inkubatorprogrammet. Kunskap och strukturkapital från tidigare inkubatorprogram hos Innovationsbron samt ALMI, respektive från SISPs utvecklingsprojekt för science parks, Innovationsexcellens, skall utnyttjas som underlag för projektet. Aktiviteterna i projektet innefattar informationsinsamling, undersökningar, möten, intervjuer och workshop, analys, planering och förberedelser för praktisk organisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.