Inkubator Excellens Kalmar Science Park 2017

Diarienummer 2017-02376
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2017-01591-en

Syfte och mål

Kalmar Science Park Incubator stimulerar individer och bolag i kunskapsintensiv bolagsverksamhet i Kalmarregionen och hjälper i samarbete med Linnéuniversitetet till att utveckla framtidens tillväxtbolag i gränssnittet mellan akademi och näringsliv. På så sätt agerar Kalmar Science Park Incubator den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa bolag med tillväxtambitioner och erbjuder kvalificerad affärsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

För att bidra till målet om att Kalmarregionen ska vara en växande och attraktiv region, fortsätter Kalmar Science Park sitt arbete med att bibehålla den höga kvalitet som Kalmar Science Park Incubator tillhandahåller i och levererar via inkubatorprocessen, vilken har som syfte att aktivt arbeta med unga, innovativa tillväxtbolag.

Planerat upplägg och genomförande

Genom excellenta arbetssätt attraherar och utvecklar Kalmar Science Park Incubator tillväxtbolag med stor innovationskraft och hög överlevnadsgrad som är redo att möta en global marknad.

Externa länkar

www.kalmarsciencepark.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.