Inkubationsstöd - Excellens - Inkubera i Örebro AB

Diarienummer 2015-03057
Koordinator Inkubera i Örebro AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2015-00078-en

Syfte och mål

Genom Excellensprogrammet har Inkubera velat ta nästa steg i utvecklingen att skapa ett anpassat och kraftfullt program för kunskapsintensiva företag med tillväxtpotential på en internationell marknad. I projektet har vi vidareutvecklat vår inkubatorprocess till att på ett säkrare sätt identifiera, anta och utveckla bolag som lever upp till Excellens-definitionen. Under projektperioden har vi identifierat och utvecklat över 14 excellens-företag som lever upp till nuvarande krav inom ovan nämnda selekteringsområde. 14 företag var från början målet för 2016-2019.

Resultat och förväntade effekter

Inkubera har utvecklat en tydlig struktur och processer för identifiering, antagning och utveckling av excellensbolag. Genom samverkan med andra inkubatorer och expertinsatser har bolagen fått bättre förutsättningar att växa och ta sig ut på en internationell marknad. Utvecklingen för bolagen har varit mycket positiv. Ett nära och bra samarbete med Örebro Universitet har uppnåtts och vi har påbörjat utvecklingen av två specialiseringsspår med regional förankring inom teknik och livsmedel. Detta förväntas ha stor effekt på inflöde av kvalificerade idéer och bolag i närtid.

Upplägg och genomförande

Processer och metoder har utvecklats genom ett löpande lärande från arbete med bolagscase och erfarenhetsutbyte med andra inkubatorer. Genom samverkan med andra inkubatorer har vi även skapat en storregional plattform (Växtzon) och ett större nätverk av kompetens och kontakter som aktivt utvecklar bolagen både nationellt och internationellt. Vi har också på slutet av projekttiden arbetat nationellt för ett närmare samarbete med andra aktörer inom livsmedel. Detta ger nya möjligheter till behovsanpassade expertinsatser på ett mycket effektivt sätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.