Inkluderande innovationssystem

Diarienummer 2018-01618
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritisk innovation - instegsprojekt

Syfte och mål

I Västerbotten finns enstaka insatser för att jobba med normkritik inom innovationssystemet men det saknas ett samlat initiativ för att genom normkreativt tänkande inkludera fler grupper. Genom att studera hur innovationssystemet fungerar med avseende på normkritiskt och normkreativt arbete i utvalda organisationer i Västerbottens innovationssystem syftar vi till att förstå vad som behövs för att vara mer inkluderande och genom detta öka potentialen för regionalt nytänkande där Västerbotten kan fungera som en modell nationellt/internationellt.

Förväntade effekter och resultat

Analysen kommer att innehålla förslag på hur innovationssystemet i Västerbotten kan arbeta vidare med normkritiska frågor. Den kommer även att lyfta fram hur olika normkreativa arbetssätt och verktyg kan användas av utvalda organisationer inom innovationssystemet och ge exempel på hur digitala verktyg (exempelvis dashboards med normkritiska nyckeltal) kan kopplas till innovationer och synliggöra normkritiska nyckeltal på organisationsnivå.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt kommer projektet genomföra en generell översyn av hela innovationssystemet och dess aktörer i Västerbotten. I en fördjupad analys kommer någon bransch och/eller aktör att väljas ut för en mer genomgående undersökning och olika normkritiska och designorienterade metoder att användas. Gemensamt för dessa metoder är att de utgår från en designdriven och normkritisk utgångspunkt. Metoderna syftar till att utforska vilka strategier som kan tillämpas för att utveckla innovationspotential genom exempelvis motstånd, förskjutning och förändring.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.