INITIATE = InNovatIve acTIve integrATEd antennas

Diarienummer 2018-01535
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 3 903 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt