Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

INITIATE = InNovatIve acTIve integrATEd antennas

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 398 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

The goal of this project is to improve cost- and energy efficiency of 5G wireless communication transmitters through investigation of novel integrated active antenna concepts. The proposed project targets a complete proof-of-concept of IADAT = Integrated Active Doherty Antenna Transmitter, including in-depth understanding of its fundamentals and experimental verification of its key principles through a small-scale testbed. This also includes suitable packaging and filtering solutions.

Resultat och förväntade effekter

1: Understanding of antenna-PA integration fundamentals by answering the following questions: Taking the IADAT solution as the starting point, what are the key design parameters and what are fundamental limits when used in MIMO arrays? What are the integration scaling laws? 2: Established multi-disciplinary design flow for deep integration active antennas; an optimum antenna element design. 3: Identified suitable packaging and filtering solutions for Doherty architectures. 4: Experimental demonstration of the IADAT concept

Upplägg och genomförande

The research project is divided into 4 research lines: RL1: Antenna-PA integration fundamentals: 1.1: Fundamental antenna-PA integration limits; and 1.2.: Fundamental limits of integrated antennas in arrays RL2: A multi-disciplinary design flow 2.1: A numerical platform for combined simulations 2.2: Antenna element design RL3: Packaging and filtering 3.1: Practical system-level constraints 3.2.: System-level solutions for IADAT 3.3.: Reference solution for Doherty PA architectures RL4: Experimental testbeds for 4.1: A small scale IADAT 4.2.: Packaging and filtering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017

Diarienummer 2017-03553

Statistik för sidan