Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

InfraSweden2030 idétävling för att attrahera talanger till tranportinfrastrukturbranschen

Diarienummer
Koordinator STUDENT COMPETITIONS AB
Bidrag från Vinnova 311 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

117 studenter attraherades till tävlingen och över 1800 besökare till webbsidan/kampanjsidan. En vinnare och nio finalister utsågs, samtliga studenter fick nätverka och diskutera om eventuella framtida möjligheter för praktik, examensarbete, jobb med representanter från InfraSweden2030 och Nynas, Skanska, Dynapac och NCC som deltog i projektet och bidrog med finansiering för finaleventet, resor till vinnaren, samt prispengar till det vinnande bidraget. Det finns en stor potential att sprida tävlingen till ännu fler universitet och målgrupper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi är nöjda med utfallet av tävlingen. En vinnare och nio starka finalister har utsetts, samtliga är potentiella kandidater som kan rekryteras av transportinfrastrukturbranschen. Vi ökade kännedomen i målgruppen 20-30 år om arbetsmöjligheter hos transportinfrastrukturbranschen och hos de deltagande partnerföretagen i synnerhet. Vi attraherade studenter från runtom i landet, från renommerade universitet till tävlingen och över 1800 besökare till tävlingens hemsida. Vi fick en bra uppdelning mellan könen (54% män och 46% kvinnor) som registrerade sig till tävlingen.

Upplägg och genomförande

I detta projekt ville vi genom en idetävling attrahera studenter till transportinfrastrukturbranschen i Sverige. Tävlingen innebar konkret att marknadsföra möjligheter inom transportinfrastrukturbranschen och hitta duktiga talanger. Vi bedömer att detta föll väl ut enligt planerna eftersom vi fann tio starka kandidater som NCC, Dynapac, Nynas och Skanska har knutit kontakter med och som de kan rekrytera för framtida praktik, examensarbete eller jobb.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 juli 2017

Diarienummer 2017-03374

Statistik för sidan