Informationssäkerhet och värden för offentliga e-tjänster

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Från ansökan: ´qualify myself to full professorship, develop my skills in academic leadership, and build a research group in the area of information security in eGovernment.´ Jag befordrades till professor 1/1-2016 & varit pro-dekan för ENT-fakulteten sedan 2013. Har varit huvudhandledare för en doktorand som disputerade 2015. Med Prof. Wihlborg (LiU) har jag en framväxande forskargrupp inom eGovernment och värden med unik profil. Jag har också bidragit till att utveckla forskargruppen informationssäkerhet vid Örebro universitet. Måluppfyllelsen har m a o varit mycket god :)

Resultat och förväntade effekter

Vinnmer har bidragit till ett mkt gott resultat. Jag har blivit professor, och fått ytterligare finansering på drygt 3 MKR (FORTE och Vinnova) som ett direkt resultat av Vinnmer-projektet, och publicerat 20 artiklar under projektperioden. Dessutom har jag ytterligare forskningsansökningar (Vinnova) och manus inskickade med Prof Wihlborg. Det enda som jag inte uppnått är en specifik forskargrupp inom informationssäkerhet och eGovernment. Men då jag är med i såväl forskargrupperna inom eGov (LiU och ÖU) och inom informationssäkerhet vid ÖU så har samarbetet mellan dessa ökat.

Upplägg och genomförande

Öppenheten inom Vinnmer som bygger på egen reflektion om vad som är centralt för den egna karriärutvecklingen och forskningsresultat har varit en förutsättning för framgången. Det förutsätter givetvis att de forskare som har den här typen av finansiering har ett eget driv och engagemang inom sin forskning i kombination med uppföljning av resultat. Samarbetet med LiU har varit mycket viktigt för att utveckla en unik och tvärvetenskaplig profil inom forskningsområdet eGovernment.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01325

Statistik för sidan