Informationsinsatser - Verktygslådan för normkreativ innovation

Diarienummer 2015-06953
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energiteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Målet var att under 2016 informera om NOVA i minst 6 sammanhang där företag och andra aktörer medverkar - konferenser, workshopar, festivaler m.m. Detta mål är väl uppfyllt med ungefär 20 informationsinsatser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till önskat resultat, en spridning av kunskapen om NOVA.

Upplägg och genomförande

Projektet har inneburit mer tid än vad ansökan har kunnat täcka, även när det gäller ungefär 6 insatser. Vid ett liknande projekt behöver höjd tas för både tid och materialkostnader för att utveckla ett grundmaterial.

Externa länkar

Facebookgrupp för NOVA

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.