Infobaleen - Google maps for networks

Diarienummer 2015-03772
Koordinator Infobaleen AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta testa får affärsmodell för att se hur vi behöver utveckla vårt kunderbjudande och produkt till att bli plug-n-play som som vi kan erbjuda kommande kunder. Vi har lärt oss att en viss anpassning av affärsmodell och produkt krävs per bransch.

Resultat och förväntade effekter

Vi har tack vare medlen från Vinnova kunnat utveckla och testa vår affärsmodell och implementera lärdomarna från projektet i vår produkt samt affärsmodell. Vi har lärt oss att viss branschspecifik modifiering är nödvändig for att vi ska kunna erbjuda maximalt värde for våra kunder. Resultatet är att vi kan erbjuda kommande kunder en bättre produkt med begränsat merarbete per bransch.

Upplägg och genomförande

Vi har besvarat de frågeställningar vi satte upp när vi startade projektet. Slutsatserna ar att vi behöver ha en branschspecifik approach och initialt genomföra A/B testning for att optimera produkten for varje enskilt bolag. Med dessa åtgärder kan vi dock se att vara rekommendationer kan generera upp till 50% bättre resultat an de lösningar som bolag använder idag. Det har varit svart att validera värdet av vår analystjänst men det ar tydligt att vi kan ge bolag ny information om deras affärer och kunder, och att de är beredda att betala månatligt för verktyget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.