Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriellt bostadsbyggande och dess påverkan på försörjningskedjan

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 916 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01075

Statistik för sidan