Industriellt bostadsbyggande och dess påverkan på försörjningskedjan

Diarienummer 2006-01075
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 916 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - juni 2009
Status Avslutat