Supply chain management in the construction industry

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Funding from Vinnova SEK 2 916 000
Project duration July 2006 - June 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-01075

Page statistics