Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriell koldioxidåtervinning

Diarienummer
Koordinator WA3RM AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att undersöka genomförbarheten för att utveckla konkurrenskraftig koldioxidåtervinning från industriella rökgaser till växthusodling. Syfte och mål har uppfyllts genom att en kalkyl tagits fram för en lösning för återvinning och jämförts med andra på marknaden befintliga system, samt med rådande marknadspris för CO2. Tre affärsmodeller har testats för vidareutveckling, varav två är fortsatt intressanta för den fortsatta tekniska utvecklingen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fallstudien i Etapp 1 visar två vägar till genomförbarhet med återvinning av 3300 ton koldioxid om året. Potentialen för inhemska leveranser av koldioxid till växthus uppskattas till 100 000 ton om året. För att begränsa klimatförändringar behöver enorma mängder CO2 fångas och antingen förvaras eller. Avsättning är gränssättande. För att undvika energikrävande förvätskning och transport, måste användning ske i direkt anslutning till industrier. Algodling är en sådan möjlighet, gärna i kombination med fiskodling.

Upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien genomfördes som en fallstudie för tillämpning vid Höganäs AB i Höganäs. Den avsedda slutkunden och investeraren Kullatomater AB var också projektpart. Projektet leddes av WA3RM, som utvecklar projektet i Höganäs. AWA följde projektet, studerade de utvecklade affärsmodellerna och kunde ge expertråd om IP. Alla parter, inklusive anlitade konsulter, bidrog med kärnkompetens och starkt intresse, vilket bidrog till att projektet lyckades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03738

Statistik för sidan