Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industrial Internet of Things, Services and People initiative

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 24 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har tagit fram ett antal demonstratorer som visat på möjligheterna med digitalisering för svensk industrin. Fokus har varit på användarna i industrin och de nya möjligheterna med digitalisering som ges av den molnbaserade infrastruktur som växer fram. En styrka har varit det stora antal industripartners i projektet. Detta har säkerställt att vi kunnat arbeta med utmaningar som är intressanta för industrin. Projektet har stärkt samarbetet mellan de olika parterna i projektet vilket har resulterat i nya forskningssamarbeten men även nya affärsmöjligheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har i samarbete med flera industripartners utvecklat, utvärderat och demonstrerat framtida IoT-lösningar för processindustrin. Exempelvis har projektet tagit fram molnlösningar för visualisering av fjärrvärmedata samt ett koncept för ett erbjuda gruvventilation som en tjänst i molnet. Vidare har en 5G-baserad infrastruktur utvärderats där processtyrningen läggs i basstationer. Projektet har också resulterat i nya konkreta Vinnova-projekt som byggt vidare på erfarenheter från IoTSP, t.ex. Smarta flöden, SALPI, och Digitala stambanan.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes agilt där arbetet utfördes i 6-månaders sprintar. Typiskt arbetade projektet med en partner och ett användarfall per sprint. Efter varje sprint anordnades ett öppet forum där alla projektpartners bjöds in. Projektet använde dessa tillfällen för att sprida resultaten och erfarenheter från sprinten samt för att diskutera uppslag för för framtida sprintar. En utmaning i detta upplägga har varit att få alla partners att resa till dessa forum. En möjlighet att spela in eventen för att öka spridningen kan med fördel övervägas i framtida projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06741

Statistik för sidan