Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industri 5.0

Diarienummer
Koordinator PulpEye AB
Bidrag från Vinnova 1 975 003 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Idag är bristen på att kunna hantera data på ett säkert sätt, mellan industri och företag, ett stort hinder för tillväxt. Målet med projektet är att ta fram en säker och accepterad teknik för överföring av stora datamängder samt en affärsmodell där framtidens fabriker effektivt kan fjärrövervakas och styras.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet skall vara metoder och verktyg som ger framtidens fabriker möjligheter att effektivt kunna fjärrövervakas och styras globalt. Effektivare mätmetoder ger bättre styrning vilket leder till energibesparingar världen över.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets skall: - visualisera stora mängder processdata utanför bruket på ett effektiv och säkert sätt. - utveckla en demonstrator där avancerade processverktyg skall hjälpa underhålls- och produktionspersonal att fatta professionella och effektiva beslut. En ny affärsmodell för stora datamängder skall utvecklas i nära samarbete med slutanvändare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 oktober 2021

Diarienummer 2021-02403

Statistik för sidan