Indivd - En patentsökt lösning som ger fysiska handel en djup och unik förståelse för alla butiksbesökares beteenden

Diarienummer
Koordinator Indivd AB
Bidrag från Vinnova 1 695 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Legaltech och retailtech

Syfte och mål

Indivd´s patentsökta deep learning teknik är först i världen att kunna identifiera och återidentifiera alla besökare med existerande kameror i fysisk handel strikt anonymiserat. En anomysering där besökarens integritet är helt säkrad och i linje med de nya lagar och regler som gäller tex GDPR. I och med detta kan Indivd följa faktiskt beteende för alla besökare i fysisk handel utan att lagra några personuppgifter. Syftet och målsättningen med projektet är att vidareutveckla Indivd´s patentsökta teknik till en validerad och skalbar webbaserad prototyp installerad i fysisk handel.

Förväntade effekter och resultat

Digitaliseringen ställer helt nya krav på ökade kundinsikter för att stärka relevansen av fysisk handel. Ett område där Indivd har potentialen att bli globalt ledande. Indivd kommer att ge butikerna en djup förståelse för alla deras besökare som deras köpbeteende, om de handlar eller inte, deras lojalitet, återbesöksfrekvens m.m. Insikter som hjälper den fysiska handeln att gå från att vara reaktiva till att agera proaktivt.

Planerat upplägg och genomförande

Tillsammans med tidiga kunder och partners kommer vi installera Indivd´s teknik i fysisk handel och därefter utvärdera och validera begränsningar, möjligheter och potential.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2018-03583

Statistik för sidan