Indirekta påverkan - direkt klimateffekt

Diarienummer
Koordinator 2050 CONSULTING AB - 2050 CONSULTING AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning AI - kompetens, kapacitet och förmåga
Ansökningsomgång Starta er AI-resa!

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram en prototyp av en AI-tjänst för att identifiera hur väl företag rapporterar i klimatfrågan, utifrån indirekta och direkta klimatutsläpp. Genom att utvärdera möjligheterna med AI att bidra till åtkomsten av tillgänglig data, sortering samt automation, kan projektet resultera i bättre tillgång till jämförbara data och möjlighet för investerare att påverka företag i en mer hållbar riktning. Syftet är också att sprida kunskap kring hur AI kan bidra till att säkerställa bättre kvalitet av analyser kring företags indirekta utsläpp.

Förväntade effekter och resultat

Om investerare får enkel tillgång till jämförbara data för hur företagen presterar utifrån klimatfrågan, både målsättningar och faktiskt utfall, ökar deras möjligheter att påverka dem i en mer klimatsmart riktning. Förväntade effekter med projektet är att den informationen kan göras tillgänglig och jämförbar. Resultatet från projektet ger kunskap för att skala upp AI-tjänsten, vi förutser även att resultatet är ett beslutsunderlag som kan användas både som investeringsunderlag, men eventuellt även som underlag för kommunikation runt klimatfrågan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket. AP1. Scraping - I den här fasen identifieras relevanta datakällor och data samlas in till en så kallad Data Lake för senare analys. AP2. Kategorisering och underlag för Machine Learning. I fasen integrerar vi en kognitiv sök- och innehållsanalysmotor med applikationer för att identifiera mönster, trender och insikter som ger bättre beslutsfattande. AP3. Analys och visualisering. Resultatet från AP3 är ett beslutsunderlag som kan användas både som investeringsunderlag, men eventuellt även som underlag för kommunikation runt klimatfrågan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2019

Diarienummer 2019-03276

Statistik för sidan