Inclusive Business Agenda

Diarienummer 2013-04615
Koordinator Inclusive Business Sweden
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att formulera en strategisk innovationsagenda möjliggörande samverkan för svenska företag att möta behov och möjligheter på BoP marknader. 3 mål sattes och uppfylldes: 3 workshops på temat Co-creating inclusive business models for mutual benefit för att definiera Agendans omfattning; 7 workshops för att kartlägga BoP marknader för 6 industrisektorer: jordbruk och skog, vatten och sanitet, energi, IT, hälsa, textilier och kläder; samt 6 rundabordssamtal för att identifiera sektorernas ambitioner och möjligheter för framtida samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Agendan bygger på kunskap om inclusive business, identifierar svensk kapacitet att möta globala utvecklingsmål, och har engagerat svenska företag att samverka med BoP marknader på ett lönsamt vis. En effekt har varit att svenskt näringsliv och industri nu samarbetar för att förbättra jordbrukseffektiviteten hos småbönder, tillgodoser tillgång till WASH-lösningar, adapterar inclusive business inom textilsektorn, samverkar kring innovativa IT-lösningar, möjliggör tillgång till grön energi, och möter hälsoutmaningar i utvecklingsländer genom inclusive business.

Upplägg och genomförande

Agendan har tagits fram för att gemensamt definiera omfattningen av, och ambitionerna hos, svensk industri för att möta globala utmaningar på ett lönsamt sätt och genom implementeringen av inclusive business. Representanter från svenska företag har engagerats via nätverk och events, som har bidragit till framtagandet av Agendan. En serie workshops samt ett antal intervjuer har hållits i syfte att kartlägga svensk kapacitet att identifiera och möta dessa utmaningar. På detta sätt har Inclusive Business Sweden utvecklat en nationell innovationsstrategi för inclusive business.

Externa länkar

Inclusive Business Agenda

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.