Inbyggt system för bentäthetsmätning (BDAS)

Diarienummer 2015-04159
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång

Syfte och mål

I Europa och Indien, utgör muskuloskeletala sjukdomar den största belastningen inom vården och är en av de dyraste sjukdomarna som leder till förtidspensionering eller långtidssjukskrivning. Målet är att utveckla ett inbyggt system för bentäthetsmätning (Bone Mineral Density Analysis (BDAS)) för diagnos och övervakning av läkning av frakturer i sjukvård och i hemmiljö. . Lösningen ska ha ett lågt pris, låg energibrukning, vara portabel, och lätt att använda även under rehabilitering i hemvårdsmiljö och kan användas ofta, t ex av neonatal och gravida patienter.

Förväntade effekter och resultat

En effektiv bärbar, trådlös, kostnadseffektivt inbyggt system för ortopediska störning diagnos som möjliggör enkel övervakning och kan användas vid rehabilitering jämfört med de nuvarande konventionella metoder såsom röntgen, MRI och ultraljud. Systemet är lätt att använda och har någon hälsorisk faktor involverad vilket innebär att det kan ofta används för övervakning och kan göra den ortopediska vården tillgänglig till alla oavsett om de bor på den indiska landsbygden eller i städerna i Europa och bidra till deras fysiska välbefinnande.

Planerat upplägg och genomförande

1. Förbättringar av den första versionen av den smal bentäthet sensor redan utvecklat kommer att genomföras under den första fasen av projektet. 2. I den andra fasen, en prototyp transceiver design baserad på användning av pulsad mikrovågsteknik kommer att utvecklas. 3. Den tredje fasen är inriktad på systemintegration, utveckling av mobila applikationer och middleware för klinisk och Home Care användning och övervakning och rehabilitering. 4.Kliniska prövning av BDAS

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.