In-situ övervakning av mikrostrukturer för effektiv utveckling och tillverkning av högpresterande stål

Diarienummer 2015-03474
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 2 880 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Syfte och mål

Projektet ska utvärdera kapabilitet för laserultraljud att användas för in-situ karakterisering av mikrostrukturer under varmvalsning. Laserultraljud (LUS) är den enda metod som klarar de förhållanden som råder i en stålverksmiljö med höga temperaturer (< 1200°C), rörliga ytor och kraftiga vibrationer. Teknikens möjligheter ska demonstreras i fullskaleförsök under industriell varmvalsning. Målet är att in-situ kunna karakterisera strukturparametrar som austenitkornstorlek och austenittillstånd (deformerad eller rekristalliserad).

Förväntade effekter och resultat

Sensorer som kan kvantifiera mikrostruktur i realtid ger helt nya möjligheter att styra processen mot jämnare egenskaper och högre utbyte. En intelligent mikrostruktursensor ger förutsättningar för automatisk processkontroll och produktion av material med skräddarsydda egenskaper. Möjligheten att utnyttja laserultraljud vid processimulering i labb ger också nya möjligheter att validera materialmodeller och öka förståelsen för hur mikrostrukturen skapas och beror av processparametrar. Metoden ger därmed ett unikt verktyg för material- och processutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre faser där den första förberedande fasen avser att ta fram specifikationer för den hård- och mjukvara som ska utvecklas i projektet. Den andra fasen avser att bygga en mobil LUS-demonstrator inkluderande robust och kompakt hårdvara, algoritmer för signalanalys och mjukvara som möjliggör realtidsanalys. Den tredje och avslutande fasen inkluderar försök i industrin med syfte att utvärdera teknikens kapabilitet under industriella förhållanden och att ta fram underlag för vidare kommersialisering/implementering av tekniken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.