Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

In-situ diffraction Mo(Si,Al)2 for sustainable heating applications

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Fysik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriellt nyttiggörande av neutron- och synkrotronljusbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna som neutron- och synkrotronljusdiffraktion erbjuder för att effektivisera innovation och utveckling av skräddarsydda material för elektrifiering av industriella uppvärmningsprocesser. Specifikt vill vi undersöka om det är möjligt att mäta kristallriktningsberoende termisk utvidgning hos de olika faserna i keramiska värmeelement baserade på Mo(Si,Al)2 vid temperaturer upp till 1500 °C. Målet är att verifiera metoderna för användning i industriella legeringsutvecklingsprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Verifiering av metoderna skapar möjligheter för Kanthal att integrera avancerade karaktäriseringstekniker i sin portfölj. Då dessa metoder ger tillgång till information som inte är möjlig att erhålla på andra sätt ger det ökade möjligheter för kunskapsbaserad utveckling och innovations, och därmed en direkt konkurrensfördel.

Planerat upplägg och genomförande

Både synkrotronljus- och neutrondiffraktion kommer att användas för att mäta dom aktuella egenskaperna (riktningsberoende fas-specifik termisk utvidgning och inre spänningar) vid temperaturer upp till 1500 °C. Då metoderna har olika för- och nackdelar ger en direkt jämförelse Kanthal möjligheten att ta välgrundade beslut om framtida användning av stora forskningsinfrastrukturer. Experimenten genomförs gemensamt av Kanthal och Chalmers vilket ger företaget direkt erfarenhet av genomförande och analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 september 2023

Diarienummer 2021-03827

Statistik för sidan