Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IN-MOTION

Diarienummer
Koordinator 1080 Motion AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien syftade till att garantera den kommersiella framgången för IN-Motion, för att minimera risken för misslyckande och förbättra chansen och effekten av framgång. Detta omfattar tekniska, finansiella och kommersiella perspektiv. Projektets mål nåddes, en affärsplan har tagits fram och en ansökan till EIC Accelerator Pilot har lämnats in.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntade oss att sammanställa information om teknisk, kommersiell och finansiell genomförbarhet. Vi utvecklade en komplett och solid affärsplan, inklusive en bedömning av tekniska och kommersiella möjligheter och risker, en detaljerad beskrivning av de tekniska och kommersiella arbetspaketen, tidsramen, planering av resurser, kommunikationsåtgärder och regler och IP-begränsningar. Utfallet av förstudien är att vi känner oss väl rustade att expandera ut på den europeiska marknaden.

Upplägg och genomförande

Studien omfattade 1 arbetspaket med 4 uppgifter: Uppgift 1. Utvärdering av den tekniska genomförbarheten Uppgift 2. Utvärdering av kommersiell genomförbarhet med fördjupad analys av de europeiska marknaderna för fitness och fysioterapi med fokus på de nyckelländer som definieras i vårt förslag till plan och korrekt kvantifiering av den adresserbara marknaden. Uppgift 3. Utvärdering av den ekonomiska genomförbarheten Uppgift 4. Projektkoordinering Efter att ha analyserat genomförandet kan vi konstatera att upplägget fungerade tillfredsställande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2019

Diarienummer 2019-02393

Statistik för sidan