Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IMSIM - Integrering av mätning och simulering under produktion

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 499 300 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att göra en första utvärdering av möjligheten att koppla in-line mätningar med tidsupplöst digital holografi till resultat från processimuleringar av en AM-process. De resultat vi har visar att det går att genomföra dessa mätningar med tillräcklig precision och att resultaten från simuleringen är på en form som går att anpassa till mätutfallen. Vidare går det att införa en skalparameter i anpassningen som kompenserar för osäkerheter i randvillkoren för simuleringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har visat att det går att genomföra dessa mätningar i en realistisk tillverkningsmiljö under tillverkningsprocessens gång med interferometrisk precision. Då både rumslig och tidslig information finns tillgänglig går det att relativt enkelt matcha dessa resultat till simuleringsresultat, vilka är på liknande form. Dessa resultat presenteras på FFI´s klusterkonferens i Katrineholm 24 maj och på konferensen Speckle2018 i september. Dessutom skrivs en artikel i anslutning till konferensen. De stipulerade effektmålen är på en längre tidshorisont och har än inte uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Detta projekt var ett samarbete mellan LTU och GKN, där mätningar och analys genomfördes vid LTU och processimuleringar på GKN. Mätningarna genomfördes på en befintlig testdetalj tillverkad i titan för vilken det fanns optimerade processimuleringar och mätningarna genomfördes i en realistisk tillverkningsmiljö. Detta upplägg har fungerat tillfredställande. Däremot har tiden för reflektion kring resultaten inte riktigt räckt till då planeringen av experimenten tog längre tid än förväntat. Tiden var dock tillräcklig för verifiering av de primära projektmålen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04806

Statistik för sidan