iMRAPP-Stöd för implementering av evidensbaserade psykosociala program genom mobil teknik

Diarienummer 2015-02299
Koordinator EBP Solutions AB
Bidrag från Vinnova 1 660 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår övergripande målsättning var att integrera våra befintliga appar - digitala verktyg för implementering och utvärdering av evidens-baserad psykosocial behandling - med en säker och legal service för att skicka och lagra data och därmed kunna använda produkten inom hälso- och sjukvård i Sverige och internationellt. Två viktiga delmål var att genomföra omfattande testning av produkten i kliniska miljöer och att testa vår affärsmodell i skarpt läge.

Resultat och förväntade effekter

Vår integrerade produkt är releasad och finns på Apple App Store. Produkten har testats av cirka 120 kliniker runt om i Sverige från vilka vi har fått mycket värdefull feedback för fortsatt förbättring och utveckling. Testpersonerna har utryckt att produkten har stor potential - de allra flesta har startat upp och bedrivit psykosocial behandling med stöd av produkten.

Upplägg och genomförande

Produktutvecklingsprocessen har varit iterativ där vi inhämtat feedback från testpersoner som legat till grund för utveckling och förbättring som senare testats igen. Vi har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört ett projet tillsammans med kliniker från hela landet där de fått bedriva psykosocial behandling med stöd av produkten och även stöttat kollegor att komma igång.

Externa länkar

www.ebpsolution.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.