Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Improved information output from shotgun proteomics by high resolution peptide isoelectric focusing

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för onkologi-patologi
Bidrag från Vinnova 1 449 800 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt var att utveckla dataanalysmetoder och metodik för förbättrad biologisk tolkning av masspektrometribaserad proteinanalys med hjälp av high resolution peptide isoelectric focusing (HiRIEF). Det har varit möjligt för mig att arbeta som projektledare för detta på Karolinska Institutet (KI) och som gästforskare vid GE Healthcare (GEH) genom finansiering från VINNOVA och KI, och ett bra samarbete mellan KI och GEH.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tillsammans med doktorander och postdocs i forskargruppen vid KI, ledd av professor Janne Lehtiö, har arbetet resulterat i ett flertal publikationer. Tolv artiklar i vetenskapliga peer-review tidskrifter där jag är medförfattare har publicerats inom ramen för projektet 2012 - 2018. HiRIEF som utvecklats tillsammans med GEH är avsedd för en klinisk marknad. Mina erfarenheter från forskning, företag och klinik under detta projekt kommer således att gynna framtida samarbeten.

Upplägg och genomförande

Som projektledare har jag varit drivande på Karolinska Institutet (KI), med forskningspublikationer som mål. På GE Healthcare (GEH) i Uppsala var jag gästforskare, det var en mycket lärorik period där jag fick möjlighet att förstå både möjligheter och svårigheter med samarbeten mellan akademi och industri. Tillbaka på KI har fokus varit på forskning och samfinansiering av forskningen med hjälp av bland andra GEH, vilket har varit framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01332

Statistik för sidan