Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Implementering och validering av brottmodeller för multifasmaterial - OPTUS III

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 3 383 739 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-03708sv.pdf (pdf, 4268 kB)

Syfte och mål

Målet var att validera nya modeller för brott i komponenter baserade på stål med skräddarsydda materialegenskaper. Brottmodellen OPTUS, som utvecklades i detta och tidigare projekt, har visat sig ge mycket bra resultat jämfört med dagens industriellt använda modeller. I projektet togs en testkomponent fram och provning utfördes i laboratoriemiljö. Modellen har utvecklats och implementerats för multifasmaterial och gjorts tillgänglig för fordonsindustrin. Projektet bedrevs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Gestamp Hardtech, Dynamore Nordic, Scania och Volvo Cars.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till FFI-programmets mål inom områdena "Nya produkter med hög livscykeleffektivitet" samt "Ledtid". Det största bidraget till måluppfyllelsen kommer ifrån användning av tillverkningssimuleringar vid produktutveckling. Noggranna modeller och experimentella metoder för kalibrering och validering möjliggör effektiv utformning och optimering av fordonsstrukturer med avseende på säkerhet, vikt och miljöpåverkan. Projektet har visat att noggrann simulering ger utrymme för ytterligare produktoptimering.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade validering och utvärdering av brottmodeller och brottkriterier. Här ingår (utfört enligt plan): - Validera tidigare utvecklade brottmodeller på komponentnivå och jämföra resultaten med metoder som idag används inom industrin. - Implementera modeller i en kommersiell kod för validering med analyser av presshärdade ultrahöghållfasta komponenter i produktion. - Utveckla en industriell strategi för användning av brottmodeller för komponenter i stålmaterial med kontinuerligt varierande skräddarsydda materialegenskaper.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2020

Diarienummer 2015-03708

Statistik för sidan