Implementering och utvärdering av digitalt behandlingsprogram för patienter med ätstörningar

Diarienummer 2017-02408
Koordinator Karolinska Institutet - Stockholms centrum för ätstörningar, FoU-enheten
Bidrag från Vinnova 976 630 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health:Innovators in Healthcare 2017

Syfte och mål

Projektet syfte och mål är att utveckla en digital behandling, baserad på kognitiv beteendeterapi, för patienter med ätstörningar samt att utvärdera dess användbarhet och implementering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas genera kunskap som bidrar till att förbättra och öka spridningen och tillgängligheten av digitaliserade evidensbaserade behandlingar för patienter med ätstörningar. Detta förväntas i sin tur bidra till att minska det folkhälsoproblem som ätstörningar utgör i dagens samhälle. På en mera generell nivå bidrar projektet till förbättrad kunskap om hur eHälsa kan utvecklas, implementeras och användas vid såväl ätstörningsbehandling som annan psykiatrisk behandling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre delstudier: I den första studien utvecklas behandlingen i iterativa steg med prototyper och användartester. På så vis erhålls ett program med accepterad nivå av användbarhet, anpassat efter användarnas behov och uppfattningar. I den andra studien undersöks implementeringsprocessen. I den tredje studien undersöks tillgodogörandet och användning av den digitala behandlingen. Deltagare i studien är patienter och behandlare på Stockholms centrum för ätstörningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.