Implementering av Trelleborgsmodellen

Diarienummer 2016-05358
Koordinator Trelleborgs kommun - Arbetsmarknadsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 245 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Trelleborgs kommun önskar med stöd av Vinnova och tillsammans med SKL genomföra ett utvecklingsprogram för 10-15 kommuner/regioner som har visat stort intresse för Trelleborgs arbets- och förhållningssätt inom frågor som rör arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och mottagande/myndighetsutövning rörande ensamkommande barn och unga

Förväntade effekter och resultat

Projektresultatet kan bli en modell eller ett koncept för Vinnova att sprida projektresultat eller en modell att jobba med vinnaren av innovationspriset. Syftet är inte bara att dela med sig av själva lösningen eller att hjälpa de andra i anpassningen av lösningen till den egna verksamheten. Det är minst lika viktigt att stötta/coacha dem i själva utvecklingsresan

Planerat upplägg och genomförande

Innehåll i träffarna Träffarna genomförs vid 6 tillfällen under 1 års tid.Träff 1 Genomgång av Trelleborgs modell för arbete, resultat och metod för utveckling. Extra ordinära resultat. Presentation av nuläge inom respektive kommun/region samt önskat framtida läge Träff 2 Fördjupning av nuläge efter särskild modell. Design av framtid Träff 3 Design av framtida produktionsapparat. Bakåtplanering och indikatorer Träff 4 -5 Framdrift, motstånd, agerande och uppföljning indikatorer Träff 6 Målgång

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.