Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implementering av Trelleborgsmodellen

Diarienummer
Koordinator Trelleborgs kommun - Arbetsmarknadsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 245 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att få fler kommuner att använda Trelleborgsmodellen då det bidrar till samhällsutveckling och fokuserar på medborgarens väg till självförsörjning vilket får positiva effekter för samhällsekonomin. Syftet har också varit att för Vinnovas- och SKLs räkning testa om denna modell kan användas som fortsatt implementerings- och spridningsmodell. Målet har varit att deltagande kommuner ska ha driftsatt sin produktionsapparat vid projektets slut. Modellen för spridning ska också vara prövad och utvärderad för kommande satsningar från SKL och Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet utifrån att genomföra utvecklingsprogrammet har blivit att deltagande kommuner skapat möjligheter för faktisk framdrift i sitt implementeringsarbete, både vad gäller förhållningssätt, perspektiv och principer samt effektiva mätapparater, metoder och processer. Modellen för spridning är därför överförbar utifrån dessa redskap samt uppbyggnaden av en stödstruktur. Effekten bidrar till samhällsutveckling och fokuserar på medborgarens väg till självförsörjning vilket får positiva effekter för samhällsekonomin.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har bestått av systematiskt arbete med möjlighet till sex gemensamma träffar för reflektion och lärande av Trelleborgs processer, metoder, värderingar och principer. Parallellt med lärträffarna har följeforskning kopplats för att säkerställa mätbarhet i framdriften. Indikatorer för mätning togs fram av respektive kommun utifrån önskat framtida läge och förväntat resultat. Trelleborgs kommun har fungerat som en stödstruktur; mellan lärträffarna via Skype, telefon och auskultation. Uppföljning av framdrift har skett utifrån särskild rapporteringsmodell.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05358

Statistik för sidan