Implementering av Soc för unga

Diarienummer 2017-04822
Koordinator Sollentuna kommun - Förebyggande enheten
Bidrag från Vinnova 682 532 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Moderna lösningar för information om socialtjänsten till barn och unga ska implementeras i hela kommunen. Implementeringsstöd och undervisning med hjälp av lärarhandledning ska vetenskapligt dokumenteras och utvärderas. Lösningarna ska därefter spridas till fler kommuner i landet. Målet är att fler barn och unga har en positiv attityd gentemot socialtjänsten i Sollentuna och att kommunens barn och unga i högre grad ska anmäla och ansöka om hjälp. Målet är också att det finns en vetenskaplig grund för val av metoder och att fler kommuner anammar vårt sätt att arbeta.

Förväntade effekter och resultat

- Att det finns ett implementeringsstöd - Att alla kommunala skolor i Sollentuna har påbörjat undervisning om socialtjänsten i skolan - Att implementeringsstöd och lärarhandledning evidensbaseras - Att fler kommuner i landet implementerar undervisning om socialtjänsten i skolan

Planerat upplägg och genomförande

I samverkan med anställda ungdomar, socialkontorets kommunikatör, Barn- och utbildningskontoret, Gärdesskolan och FoU-Nordväst kommer vi att: - ta fram ett implementeringsstöd - implementera lärarhandledning och Soc för unga i Sollentunas skolor FoU-Nordväst kommer också att: - fortlöpande vetenskapligt dokumentera och utvärdera lärarhandledning och implementeringsstöd - tillsammans med projektmedarbetare sprida kunskap om lärarhandledning och implementeringsstöd för att möjliggöra implementering av metoder i andra kommuner.

Externa länkar

Den här facebooksidan kommer att användas för att kommunicera kring vad som händer i projektet. De här sidorna togs fram i utvecklingsprojektet och ska nu spridas/implementeras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.