Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios: En fallstudie hos Sotenäs kommun

Diarienummer 2018-01516
Koordinator Sotenäs kommun - Sotenäs Symbioscentrum
Bidrag från Vinnova 4 937 342 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018