Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios: En fallstudie hos Sotenäs kommun

Diarienummer
Koordinator Sotenäs kommun - Sotenäs Symbioscentrum
Bidrag från Vinnova 4 937 342 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att öka lönsamheten, effektiviteten transparensen i industriell symbios Systemet (ISS) i Sotenäs genom att implementera IoT. Det primära syftet med IoT-plattformen är informationsdelning mellan olika aktörer inom ISS med hjälp av IoT-sensorer, automatiska affärssystems-anslutningar och manuell datainmatning. Projektet kommer också att lägga tonvikten på IoT-plattformens skalbarhet vilket gör det möjligt för andra företag, kommuner och till och med allmänheten att ansluta sig till plattformen och konvertera den till en IoT-hubb.

Förväntade effekter och resultat

Ett effektivt och transparent industriell symbiossystem som säkerställer konkurrensfördelar för företag Ökad och förbättrad användning och hantering av resurser och avfall Minskad miljöpåverkan Hållbar tillväxt och en förbättrad social miljö i Sotenäs Nya arbetstillfällen och ökad ekonomisk aktivitet Andra kommuner och symbiossystem får ett bra exempel vilket kan motivera dem till att implementera IoT

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på existerande kunskap samlad genom relevanta projekt som drivits av Sotenäs kommun och KTH inom följande områden. Öka medvetenheten bland relevanta aktörer för behovet av IoT inom industriell symbiossystem Skapa en förståelse för hur informationsdelning mellan organisationer i symbiossystemet ser ut idag Utveckla en första iteration av IoT-plattformen och visa på dess funktionalitet Ta nödvändiga steg för att försäkra att IoT-plattformen blir en IoT-hubb.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-01516

Statistik för sidan