Implementering av BoB-standarden, Västtrafik

Diarienummer 2017-05004
Koordinator Västtrafik AB - CENTRALHUSET
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Västtrafik verkar för en ökad hållbar mobilitet i samhället, där olika resesätt enkelt kan kombineras, genom att samverka med andra aktörer och komplettera kollektivtrafiken med andra tjänster. En del i detta är att möjliggöra försäljning av kollektivtrafikbiljetter i en digitaliserad icke-Västtrafik (APP), detta i kombination med andra tjänster från extern aktör.

Förväntade effekter och resultat

Att implementera BoB-standarden är grundläggande för att möjliggöra åtkomst av Västtrafiks biljettsortiment för externa aktörer och en förutsättning för Kombinerad Mobilitet.

Planerat upplägg och genomförande

Västtrafik planerar nu med hjälp av sökta medel implementera BoB standard för Product och Ticket API. Detta kommer att göras i en kontrollerad pilot för att säkerställa att teknisk lösning fungerar och för att ta fram och utvärdera lämpliga affärsregler och affärsmodell. Projektet startar 171101, tekniska utveckling Q1 2018 och under Q2 2018 test av digitaliserad 3:e parts försäljning med hjälp av en testgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.