Implementering av BoB-standarden, Västtrafik

Diarienummer 2017-05004
Koordinator Västtrafik AB - CENTRALHUSET
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Västtrafik har som mål att tillgängliggöra sina biljetter för fler och nya typer av samarbetspartners med syfte att sänka tröskeln till kollektivtrafiken och bidra till hållbart resande. Målet med projektet var att möjliggöra försäljning av Västtrafikbiljetter i en digitaliserade icke-Västtrafik App. Detta mål uppfylldes genom den pilot som utförts i samarbete med Göteborgs Stads Parkering. Under en testperiod fick utvalda bilister som använde appen ParkeringGöteborg för att betala sin parkering även testa att köpa sin kollektivtrafikbiljett i samma app.

Resultat och förväntade effekter

Positivt resultat av test där tredjepartsaktör integrerar mot Västtrafiks tekniska miljö enligt BoB-standard (ticket och Product API). Biljetter har digitalt skickats i back-end mellan Västtrafik och extern aktör, synliggjorts i extern app och validerat av Västtrafiks biljettkontrollutrustning. Vidarutveckling av BoB implementation har inneburit att även dynamiskt sortiment har blivit tekniskt tillgängligt för tredje part. Effekterna är att på sikt blir digital försäljning av Västtrafikbiljetter möjlig hos andra aktörer som en del av kombinerad mobilitetstjänst.

Upplägg och genomförande

Tekniska integrationen har genomförts i iterationer enligt agilt arbetssätt och i samarbete mellan Västtrafik, Göteborg stads Parkeringsbolag och Samtrafiken. Tekniska leveranser planerades i kontrollerade implementationsfaser och Fast repsketive Dynamiskt Sortiment har testats. Affärsmodell har kontinuerligt utvecklats och utkast till Återförsäljare avtal har tagits fram

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.