ImmuneTrack - for optimisation of vaccine stock management in Uganda

Diarienummer 2015-02686
Koordinator Sinostream AB
Bidrag från Vinnova 285 471 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Den nya produkten, affärsmodell och partnerskap som föreslagits av Sinostream kommer att underlätta arbetsprocesser och säkerställa att inget barn i låginkomstländer missar livräddande vacciner på grund av att de är inte tillgäntliga i hälsocentraler. Detta i sin tur kommer att bidra till att minska dödlighet av barn under 5 år i låginkomstländer.

Resultat och förväntade effekter

Följande resultat uppnåddes under projektet: Vi organiserade olika workshops och observationer på vårdcentraler och District Vaccine Store för att lära oss om processer och behov i hälsocentraler. Vi förstod vilken typ av lösning är nödvändig. Vi utvecklade en affärsmodell och testade det med lokala aktörer. Vi har etablerat partnerskap med lokala myndigheter, vårdcentraler och ideella organisationer. Vi lärde att behovet för vår lösning är stor och att våran lösning kan bli skalbart och hållbart.

Upplägg och genomförande

ImmuneTrack produktspecifikationen har gjorts genom observationer, workshops och gruppdiskussioner med slutanvändarna, kommuner och ideella organisationer. Produktspecifikationen har gått igenom flera iterationer med slutanvändarna. Affärsmodellen har utvecklats och testats med hjälp av verktyg ´Business Model Canvas´. Partnerskap med hälsocentraler, lokala myndigheter och ideella organisationer har byggts genom möten, workshops och uppföljning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.