Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Immaterialrättsstrategi för startupbolaget HPViCo AB

Diarienummer
Koordinator HPViCo AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att utarbeta en genomlyst IP-strategi som blir ett viktigt verktyg för bolaget HPViCo AB´s affärsmässiga utveckling. Målet anses var uppfyllt och har nåtts genom att uppfylla fyra delmål: genomgång av affärsfokus, kontroll av tekniktillgångar, genomgång och förslag till patentstrategi samt en analys och förtydligande kring förutsättningarna för bolaget att bygga varumärke kring produkt- och bolagsnamn.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett förslag till ett antal åtgärder som ger stommen till IP-strategi kopplat till bolaget HPViCo AB´s affärsmässiga utveckling. De föreslagna åtgärderna pekar på vikten för bolaget att formalisera informella avtal och relationer. Projektet har resulterat i ett förslag till intern process för hantering av teknikutveckling och dess eventuella patenterbarhet. Analysen av potentiella varumärken har identifierat en grund att fortsätta bygga varumärke(n) på.

Upplägg och genomförande

Bolagets 4 grundare och huvudägare har deltagit vid workshops samt kommunicerat nödvändig information för de analyser som genomförts av deltagande IP-konsult. Projektet har genomförts vid tre specifika workshops; vid uppstart, patentspecifik workshop samt konkluderande slutpresentation. Dessutom har det genomförts specifika åtgärder genom och diskussion av ”intellectual assets”, diskussion och rådgivning kring länder för patentansökan utifrån perspektivet kostnader i relation till behovet av patentskydd samt undersökning kring möjligheter till varumärkesskydd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2019

Diarienummer 2019-01901

Statistik för sidan