IMAILE

Diarienummer 2013-05483
Koordinator Halmstads kommun - BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Bidrag från Vinnova 2 457 813 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

IMAILE ska bidra till ökad förståelse och kunskap om innovationsupphandling för utbildningssektorn genom praktisk tillämpning av PCP metoden. För att detaljera mål i flera olika processer utvecklades en ”Key Performance Indicators” (KPI:s) metod anpassad för PCP projekt med fokus på prestanda av teknologin samt kvalitetsförbättring. Indikatorer för prestanda är: Möjliggöra personligt lärande för ALLA elever Reducera lärares planerings och utvärderingstid Öka intresse, resultat och framtida yrkesval för matematik, NO och teknik Förhindra för tidiga skolavhopp

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är två innovativa personliga lärmiljöer enligt våra krav på prestanda men ytterligare visar KPI metoden även på följande kvalitetsförbättring: Bevis på PCP som effektivt verktyg för att reformera utbildning Förstärkt dialog mellan köpare och säljare på EU nivå Förbättrade och anpassade PCP metoder och mallar för utbildning Evidensbaserade PCP fördelar för olika målgrupper Samlade rekommendationer för framtida PCP Ökad förståelse av PCP för utbildning på- EU nivå IMAILE följs upp av LEA som fortsätter arbetet med innovationsupphandling för utbildning i EU.

Upplägg och genomförande

IMAILE PCP har följt en metod i olika steg: Gemensam behovs analys hos köpgrupp& slutanvändare (skolor) Öppen marknadskonsultation med globala aktörer inom lär-teknologi Identifiering av ”Innovation Gap” Förberedelse av kontrakt, utvärderingspaneler, kriterier och anbudsförfarande PCP tre faser med kontroll av kontraktsuppfyllnad, pedagogiskt innehåll via dialog Rekommendationer av standarder och ”Route to market” Uppdaterad marknadsanalys för avstämning av innovationsgraden av de utvecklade PCP innovationerna gentemot dagens marknad

Externa länkar

Projektets hemsida med tillgång till rapporter, material, bilder och nyheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.