IMAILE

Diarienummer 2013-05483
Koordinator Halmstads kommun - BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Bidrag från Vinnova 2 457 813 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2018
Status Pågående

Syfte och mål

IMAILE projektet är finansierat av FP 7 programmet och har som syfte att skapa dialog mellan offentliga upphandlare inom utbildningssektorn och Europas IKT industri. I projektet som koordineras av Halmstad samverkar upphandlande myndigheter från 4 länder för att stimulera leverantörer att utveckla innovativa lösningar för en gemensam utmaning via PCP instrumentet ( för kommersiell upphandling) Den utmaning vi önskar ny teknologi och lösningar till är ett ökat individanpassat lärande i våra klassrum inom matematik, teknik och naturvetenskap i åldrarna F -9.

Förväntade effekter och resultat

Projektets PCP process ska generera 2 -3 test serier av innovativa lösningar för individanpassat lärande. Dessa lösningar ska på lång sikt bidra till: ökad måluppfyllelse hos elever i F-9 ( både de med särskilda behov samt de som kräver mer utmaning) lägre ´early drop out´ effekt hos elever med särskilda behov tid- och resurssparande för läraren i planeringstid Dessutom skapas lärande av för - kommersiell upphandling ( PCP ) som ett verktyg att driva innovationer även inom andra sektorer i deltagande offentliga organisationer som t.ex. transport, hälsa eller energi.

Planerat upplägg och genomförande

IMAILE har en projekttid av 42 månader och ska genomföras i 7 olika arbetspaket. Under första året kommer partnerskapet att förberedas via kunskapshöjande aktiviteter och genom att skapa dialog med industri/ forskning inför en Europeisk PCP utlysning. Under år 2 och 3 kommer PCP processen att genomföras i 3 olika steg i samverkan mellan beställare och leverantör. I slutet av projektet kommer 2 - 3 test serier av innovativa lösningar introduceras för potentiella slutanvändare och PCP processen som verktyg för att driva innovationer utvärderas.

Externa länkar

Kommissionens sida för satsningar inom utbildning kopplat till den digitala agendan (2014 - 2020)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.