Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

IMAGIQ3HYBRID

Diarienummer
Koordinator STILLE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förbereda imagiQ3Hybrid för kommande demonstrationsfas inför marknadslanseringen. Målet med genomförbarhetsstudien var att visa på teknisk, ekonomisk samt finansiell genomförbarhet och sammanfatta dessa i en affärsplan. Utfallet var positivt och kommer resultera i en fortsättning av kommersialiseringen.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter från projektet inkluderar en uppsnabbad övergång till titthålskirurgi tack vare de fördelar som operationsbordet imagiQ3Hybrid möjliggör, vilka inkluderar full uppkoppling mot C-arm, ett automatiserat och flytande bord samt absolut högsta bildkvalitet. Resultatet från projektet blev en förstudierapport, bifogas, med resultaten från aktiviteterna samt en affärsplan. Ytterligare resultat kommer bli en ansökan till fas 2 i SME-I.

Upplägg och genomförande

Projektet består av ett arbetspaket som innehåller följande 3 uppgifter: Utredning av teknisk genomförbarhet Utredning av ekonomisk genomförbarhet Framtagning avfinansiell plan Projektet drevs av teamet i Stille med hjälp avexterna experter och nådde uppsatta mål

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 februari 2019

Diarienummer 2019-00078

Statistik för sidan