IKT-pedagogiskt nav

Diarienummer 2014-03382
Koordinator Leksands kommun
Bidrag från Vinnova 280 462 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

GYSAM är en samverkan mellan gymnasieskolor i 11 av Dalarnas kommuner. Syftet med planeringsprojektet var att utöka samverkan mellan dessa skolor inom området digital verktyg/arbetssätt som stöd för pedagogiken. Planeringsprojektet har funnit ett mycket stort intresse från både skolledare och lärare att jobba med dessa frågor.

Resultat och förväntade effekter

Dialogen med skolledare och lärare har varit mycket positiv och lett fram till närmare 50 förslag på testprojekt för en kommande testmiljö där varje förslag är väl förankrat i ett reellt pedagogiskt behov och i verksamheten. Ett antal externa aktörer, både från näringslivet och utbildningsvärlden, har visat intresse att samarbeta med vår testmiljö.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet har haft fokus på att lägga grunden för och etablera samverkan mellan de parter som kommer att ingå i genomförandeprojektet. Stor del av arbetet har därför gått ut på att träffa de olika aktörerna för att informera om projektet och lyssna på vilka pedagogiska utmaningar man ser i skolan. Projektet har nått en stor andel av den undervisande personal och en majoritet av skolledarna.

Externa länkar

Hemsida för att informera om projektet i den egna organisationen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.