IKT följdinvestering ForskaVäx 2008:1

Diarienummer
Koordinator Cognimatics Aktiebolag - Cognimatics Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03335

Statistik för sidan