IKT följdinvestering ForskaVäx 2008:1

Reference number
Coordinator Cognimatics Aktiebolag - Cognimatics Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration October 2008 - December 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-03335

Page statistics