IK Fyrklövern VFT 2018_2019

Diarienummer 2017-04896
Koordinator Karlstads universitets Innovation AB
Bidrag från Vinnova 7 492 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Validering för Tillämpning 2018-2019

Syfte och mål

Effektivt validera och verfiera fler innovationer och forskningsresultat, från de fyra lärosätena inom IK Fyrklövern, så att fler av dessa kan skapa värde i näringsliv och övrigt samhälle.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande målet med IK Fyrklöverns VFT är att nyttiggöra fler idéer/innovationer från de ingående lärosätena. Målsättningen för respektive idé/innovation som går in i VFT-programmet inom IK Fyrklövern är att innovationen skall vara redo för något av dessa alternativ (eller kombination av): licensiering överlämning till inkubator/accelerator övertagande av kommersiell partner (inkl holdingbolag) bolagsstart såddinvestering eller mjuka lån (royaltylån etc) program för senare fas (Innovativa Startups eller Innovation i företag) nyttiggörande hos samhällsaktör

Planerat upplägg och genomförande

Ge möjlighet för innovationer, från alla forskningsområden och från studenter, att genom en värdedriven dialogprocess bli verifieringsredo eller redo för värdeskapande nytta. Dialogprocessen använder NABC och ger coachning med medel i hypotesdrivna steg. Dialogprocessen och tilldelning av medel sker genom IK Fyrklöverns Verifieringsråd.

Externa länkar

IK Fyrklöverns licensbank där verifierade licenserbjudande marknadsförs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.