IK Fyrklövern VFT-1 mars 2013 mars 2014

Diarienummer 2013-01401
Koordinator KARLSTADS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 2 810 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

För varje år klarar vi av att göra förverifiering av fler idéer med kommersiell potential. Genom att använda VCF ökar inte bara kvaliteten i förverifieringen utan det skapas också fler affärsmöjligheter för projekten.

Resultat och förväntade effekter

Vår uppskattning för 2013 var 55 beviljade projekt med ett genomsnittligt belopp på 42 KSEK. Utfallet blev 50 beviljade projekt med ett genomsnittligt belopp på c:a 50 KSEK.

Upplägg och genomförande

De veckovisa Veriferingsrådmötena har fungerat väl och det upplevs av våra forskare och studenter som att vi ger besked snabbt (vilket de anser positivt oavsett om det är beviljande eller avslag). Vi behöver förbättra hantering och spårbarhet på inkommande fakturor - främst för att spara tid. Vi behöver även få bättre överblick och spårbarhet på projekten då de lämnat förverifiering - t ex när de gått in i inkubatorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.